Knihovna městyse Velké Poříčí

Náměstí 102

549 32 Velké Poříčí

 

Vedoucí knihovny:     Petra Strnadová

 

telefon:     491 485 323

e-mail:     knihovna@velkeporici.cz

facebook: https://www.facebook.com/knihovnavelkeporici

youtube:   knihovna městyse Velké Poříčí

www:        https://knihovnavelkeporici.webk.cz