Knihovna městyse Velké Poříčí

Náměstí 102

549 32 Velké Poříčí

 

Vedoucí knihovny:     Petra Bartlová

Pomocná knihovnice: Renata Rubešová

 

telefon:     491 485 323

e-mail:     knihovna@velkeporici.cz

facebook: