CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ V KNIHOVNĚ VELKÉ POŘÍČÍ

 

Roční registrace                             

 

Jednorázová výpůjčka                          30 Kč
Meziknihovní výpůjční služba           30 Kč  
Rezervace dokumentu                          15 Kč                      
Kopírování (černobílé)                            2 Kč    

  

Pokuty při nedodržení výpůjční doby   

 

Ztráta nebo znehodnocení knihy – plná cena dokumentu 

Internet – použití omezeno na 30 min

 

Tisk