Pravidla pro používání  PC a internetu

  1. Internet v knihovně je určen především pro vyhledávání  informací, nikoli pro běžnou komunikaci s přáteli. Je zakázáno používat ICQ a využití facebooku je oprávněné pouze v případě získání studijních a vědeckých informací.

  2. Na internetu je přísně zakázané prohlížet stránky s nevhodným obsahem (rasismus, pornografie aj.).

  3. Doba používání internetu je omezena na stanovenou dobu max. 30 minut. Při použití počítače k výhradně studijním účelům je možné, na základě dohody s knihovníkem, tuto dobu prodloužit.

  4. Z důvodu bezpečnosti dat je zakázáno používat vlastní diskety, CD, DVD. Ověřené informace a soubory získané při práci si může uživatel odnést na přenosném zařízení (USB flash disk).

  5. Uživatel může používat jen nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat podezřelé informace a soubory, ani instalovat stažené aplikace (možné je stažení pouze na plochu vč. následného odstranění).

  6. Internet je veřejnosti přístupný pouze v provozní době knihovny.

  7. Každý zájemce je povinen zaregistrovat dobu příchodu u knihovnice.

  8. Uživatel je povinen chovat se ohleduplně k zapůjčenému materiálu (tj. vybavení počítače, nábytek aj.).

  9. Je zakázáno rušit nevhodným chováním provoz knihovny. Respektujte soukromí ostatních uživatelů knihovny a uživatelů internetu.

 

V případě porušení pravidel je knihovna oprávněna požadovat finanční odškodnění podle výše přestupku. Knihovna je dále nucena ZAKÁZAT uživateli přístup k síti internetu.