NABÍDKA BESED 

 

Úterý           8 – 15 hodin

Čtvrtek        8 – 13 hodin

 

Délka besed je 90 minut (dvě vyučovací hodiny)

Součástí besedy je představení nových knih pro danou věkovou kategorii nebo dle téma besedy.

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Petra Strnadová, 491 485 323, knihovna@velkeporici.cz