K1024_DSCN6499.JPG 4. třída - Ilustrace a čeští ilustrátoři
Ilustrace a čeští ilustrátoři bylo téma pro žáky 4. třídy, kteří k nám do knihovny přišli ve středu 13. listopadu. Po krátkém povídání a promítání dostaly děti úkol. Vytvořily skupiny, vybraly si barevnou obálku a v ní našly papír se šesti úkoly. Měly rozluštit zašifrované jméno ilustrátora, v matematickém úkolu spočítaly datum jeho narození a pracovaly s textem. Dozvěděly se něco o jeho životě, zjistily jak ilustrátor nebo ilustrátorka vypadá a našly jejich knihy a kresby. Při posledním úkolu se vžily do role paní učitelky a představily navzájem spolužákům svého ilustrátora.
21
K1024_DSCN6419.JPG - Pohádky a báje - 3. třída
Dnes jsme se v knihovně setkali s dětmi ze třetí třídy a připraveno bylo opravdu krásné téma: pohádky a báje. Děti se dozvěděly něco nového o psaných pohádkách. Zahrály si hru, kde si společně prověřily znalost pohádek. Dozvěděly se, co jsou pověsti, bajky a báje. A nakonec se staly autory, když měly za úkol ve skupině vymyslet konec jedné pohádky. Vznikly tak velmi krásné příběhy. Děkuji jim za dnešní den.
19
K1024_DSCN6172.JPG - Setkání s knihovnou - 1. třída
V úterý 22. října k nám do knihovny na svoji první návštěvu přišly děti z letošní první třídy. Dozvěděly se jak se v knihovně chovat a jak zacházet s knihami, ve kterých najdou spoustu krásných příběhů a pohádek. A protože byly opravdu moc šikovné a hodné, zasloužily si jednu pohádku O moudré sově.
26
K1024_DSCN6142.JPG - Jak vznikla kniha - 2.B
Ve čtvrtek 17. října se na chvíli spisovateli, ilustrátory a grafiky stali žáci z 2. B. S sebou si do třídy odnášeli společně vytvořené knihy.
20
K1024_DSCN6053.JPG - 2. A. - Jak vznikla kniha
V úterý 15. října jsme v knihovně přivítali žáky z 2. A. Dozvěděli se jak a kde vznikají knihy a vyzkoušeli si jaké to je být spisovatelem, ilustrátorem nebo grafikem a společně si vytvořili svoji knihu.
22
K1024_DSCN5965.JPG čtení a vyprávění příběhu i pro nečtenáře - 1. tř. - Šedík a Bubi
V úterý 8. října 2019 jsme v naší knihovně přivítali děti z Náchoda ze ZŠ Pod Montací. S dětmi jsme se četli a tvořili příběh kocourka Šedíka a jeho kamarádky čepice s bambulí Bubi.
11
K1024_IMGP7189.JPG hudebně zábavná taneční show - Prázdninová party
Pro děti jsme připravili na závěr školního roku zábavné odpoledne s hudebním vystoupením, diskotékou i soutěžemi.
52
K1024_IMGP6205.JPG - Pasování na čtenáře 1.B
Naši letošní prvňáčcci se dočkali a na pozvání skřítka Dobyho, který vznikl právě díky nim, přišli do knihovny, aby složili slib a byli pasováni do Řádu čtenářského. A v knihovně je vždy přivítá nejen paní knihovnice, ale hlavně náš místní knihovní skřítek Doby Poříčský.
40
K1024_IMGP6050.JPG V úterý 28. května 2019 v knihovně. - Pasování na čtenáře 1.A
Naši letošní prvňáčcci se dočkali a na pozvání skřítka Dobyho, který vznikl právě díky nim, přišli do knihovny, aby složili slib a byli pasováni do Řádu čtenářského. A v knihovně je vždy přivítá nejen paní knihovnice, ale hlavně náš místní knihovní skřítek Doby Poříčský.
37
K1024_DSCN2204.JPG Ňouma z áčka, Ivona Březinová - Setkání s knihovnou - 3. třída
S dětmi ze třetí třídy jsme četli z knihy Ňouma z áčka. Ale kdo je vlastně tím ňoumou a proč? Co se v příběhu stane a jak vše dopadne? To je přesně to, na co měly děti přijít a poradit hlavnímu hrdinovi z knihy.
10
K1024_DSCN2065.JPG - Setkání s knihovnou - 1.A, 1.B
V úterý 30. dubna navštívily naši knihovnu děti z prvních tříd. Společně jsme četli a promítali obrázky z knihy Jako ty. Děti měly za úkol předvídat, o čem příběh podle názvu může být a jak si obě postavy z příběhu mohou vzájemně pomoci.
23
K1024_DSCN1915.JPG Komiks a výstava Spolkla mě knihovna - Setkání s knihovnou - 6. třída
Ve čtvrtek 25. dubna do knihovny přišli žáci 6. třídy ZŠ. Mluvili jsme společně o komiksu, žáci hledali podle klíčových slov názvy komiksů a filmů, vyzkoušeli si čtenářskou metodu pětilístku a prohlédli si výstavu o vzniku písma podle knihy Spolkla mě knihovna. Co se z jednotlivých panelů dozvěděli, měli zakreslit do časové osy a následně seznámit se získanými informacemi ostatní spolužáky.
9
K1024_IMGP4752.JPG - Tvorba cylindrů
Ve čtvrtek 18. dubna jsme se v knihovně sešli, abychom si společně dokončili cylindry z akce Noc s Andersenem.
22
K1024_IMGP5217.JPG - Výprava dobrodruhů
35
K1024_IMGP5112.JPG - Literární karneval
26
Poznej sám sebe - Poznej sama sebe
1
K1024_IMGP4381.JPG děti v knihovně - Noc s Andersenem 29.3.2019
32
K1024_DSCN1170.JPG - Skřítek knihovníček
V knihovně se nám usadil skřítek knihovníček. A protože ho dosud ještě nikdo neviděl, požádala jsem děti z prvních tříd o pomoc. Jak by takový skřítek v naší knihovně mohl vypadat? A toto jsou jejich krásné obrázky. Myslíte, že teď už se nám ukáže?
9
K1024_IMGP3984.JPG den první - 5 dní v knihovně
V pondělí jsme v knihovně vyráběli společně obaly na oblíbené knihy a super záložky. Každý si odnášel své hotové výtvory domů. A my se vám pochlubíme, jaké krásy si děti odnesly. Poděkování patří také všem trpělivým rodičům a prarodičům, kteří se zúčastnili a pomohli. Těším se na další den.
1
K1024_P1030482 5. 6.2018 - Pasování na čtenáře
V úterý 5. 6.2018 byli prvňáčci naší místní školy oficiálně pasováni do Řádu čtenářského. V dopoledních hodinách navštívili knihovnu, kde se dozvěděli spoustu věcí, zahráli si hru, četli a hledali písmenka a nakonec všichni složili slib a staly se čtenáři. Všichni si odnesli nejen dárky a nové zážitky, ale i svoji první půjčenou knihu.
34
K1024_DSC_9138 Galerie 102 - Vernisáž Václav Cvejn
Vernisáž výstavy "Obrázky z domova i z cest" konaná 26. 5. 2015
6
1 25. 4. 2015 - Den Země
5
DSC_2972 12. 6. 2014 - Pasování prvňáčků 2014
24

19990042_625554164314690_1451719485122388258_n foto Agáta před knihovnou 2.JPG