Pravidla hry Lovci perel:

 

Zásady úspěšného lovu

V Knihovně nebo ve škole se nacházejí knihy, které jsou na hřbetu označeny samolepkou "Toto je perlorodka". Všechny perlorodky najdete na našem webu. Odměnu získá každý, kdo se zapojí. Za každou knihu získává čtenář perlu, za odpovězené otázky navíc může získat další ocenění.

 

Jak soutežit:

1. Ke knize - perlorodce u paní knihovnice nebo paní učitelky získáte list s otázkami ke knize. List si také můžete sami vytisknout na webu. Otázky z listu si přečtěte dřív, než se pustíte do knížky.

 

2. Při odevzdání vyplněného listu dostanete krásnou perlu. Perly slouží jako první odměna a počítadlo přečtených knih.

 

3. Součástí listu jsou i nepovinné otázky. Za každou zodpovězenou nepovinnou otázku dostanete honorář ve speciální knihovnické měně morionech nebo jinou odměnu. Moriony nebo jiné odměny se dají získat i za pěkný obrázek k perlorodce.

 

4. Můžete také tvořit otázky ke knihám, které máte rádi. List zpracujte i s odpověďmi. Nezapomeňte zapsat číslo stránky, kde se správná odpověď nachází. I za tyto listy získáte perlu. Váš tip na knihu se objeví v seznamu perlorodek, pokud nám ho paní učitelka pošle.

 

5. Soutežící, kteří se zúčastnili předchozích ročníků, nemohou číst tytéž knihy a získat za ně perly opakovaně.

 

6. Čtěnáři, kteří souhlasí s registrací na webu a zadají svůj e-mail, získají tyto výhody: budou mít svůj účet, kde uvidí své přečtené knihy - perlorodky. Mohou si vést svůj čtenářský deník a hodnotit přečtené knihy.

 

7. Odměny: na konci soutežního období budou vyhlášeni nejpilnější čtenáři. Každá třída či knihovna si soutež organizuje sama.

 

Přejeme Vám úspěšný lov a těšíme se na viděnou v knihovně!