Knihovna městyse Velké Poříčí a Galerie 102
Naposledy aktualizováno: 22.06.2018 11:31:18

NABÍDKA BESED PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

 

Úterý              8 – 15 hodin

Středa             8 – 15 hodin

Čtvrtek           8 – 12 hodin

 

Délka besed je 60 minut (dvě vyučovací hodiny)

Součástí besedy je představení nových knih pro danou věkovou kategorii a prohlídka výstavy v Galerii 102

 

Václav Čtvrtek

1.-3. třída

Povídání o spisovateli Václavu Čtvrtkovi

Ukázky z jeho nejznámějších knih

Zvířátka z lesa Řáholce

Cipísek, Jičín

 

Čtyři roční období

2. – 3. třída

Práce s textem

Myšlenkové mapy

Spolupráce ve skupinách

Prezentace před ostatními

 

Ilustrace dětské literatury v ukázkách

3.-5. třída

Historie a vývoj ilustrace v knihách pro děti

Porovnávání a diskuze o různých výtvarných pojetích ilustrací.

Rozvoj estetického cítění.

 

O stromu, který dával

3.-4. třída

Půvabné vyprávění o jabloni a chlapci, kteří se měli rádi, spolu stárli a jabloň dávala chlapci vše – i své větve a kmen, aby byl šťastný.

(Literární dílna zaměřená na rozvíjení pozornosti při četbě textu a jeho porozumění, interpretace, ale také rozvoj fantazie a tvůrčích dovedností. Po celou dobu lekce pracujeme s konkrétní knihou pro určitou věkovou skupinu s využitím prvků Kritického myšlení a Storytellingu.)

 

Půlminutové horory (Susan Rich)

4.-5. třída

Soubor velice krátkých znepokojujících hororových, černohumorných i poetických příběhů, které vás vyděsí během pouhé půlminuty.

(Literární dílna zaměřená na rozvíjení pozornosti při četbě textu a jeho porozumění, interpretace, ale také rozvoj fantazie a tvůrčích dovedností. Po celou dobu lekce pracujeme s konkrétní knihou pro určitou věkovou skupinu s využitím prvků Kritického myšlení a Storytellingu.)

 

Bezpečnost na internetu

3. – 6. třída

Brainstorming, diskuze, práce ve skupinách

Informace z internetu, hesla, viry, facebook, kyberšikana

Desatero bezpečného internetu

 

Etiketa

3. – 6. třída

Brainstorming, diskuze

Scénky „Jak se nechovat…“

Ukázky z knih

Zásady stolování

 

Být odlišný je normální

4. – 9. třída

V čem se lišíme?

Co je to handicap?

Jak se žije se zdravotním omezením?

Jak se chovat k lidem s handicapem?

 

Velký příběh knihy

6.-9. třída

Vývoj knihy a její předchůdci

Druhy písma, knihtisk

Jakou má kniha budoucnost

Vyrobíme si plakát na knihu

 

Španělsko

6. – 9. třída

Beseda s rodilou mluvčí nejen o Španělsku

Určeno pro žáky španělského jazyka

 

 

Kontakt: Bc. Antonín Šimek, 491 485 323, knihovna@velkeporici.cz

 
Proces zabral 0.0179 sekund času a 0.58MB paměti.